Χρονοδιάγραμμα

Φεβρουαρίου 2023
Εναρκτήρια συνάντηση
Ισπανία
Φεβρουαρίου 2023
Νοεμβρίου 2023
Εκπαίδευση εκπαιδευτών
Πορτογαλία
Νοεμβρίου 2023
Απρίλιος 2024
Τελική διακρατική συνάντηση
Κύπρο
Απρίλιος 2024
Μάιος 2024
Εκδήλωση πολλαπλασιαστών 1
Ισπανία
Μάιος 2024
Μάιος 2024
Πολλαπλασιαστικό γεγονός 2
Ιταλία
Μάιος 2024
Μάιος 2024
Πολλαπλασιαστικό γεγονός 3
Πορτογαλία
Μάιος 2024
Μάιος 2024
Πολλαπλασιαστικό γεγονός 4
Κύπρο
Μάιος 2024
Μετάβαση στο περιεχόμενο