ΕΝΗΛΙΚΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Αριθμός Έργου: 2022-1-ES01-KA220-ADU-000085390

Ανάπτυξη ικανοτήτων και υποστήριξη των ηλικιωμένων ενηλίκων στην Ευρώπη για πράσινο ακτιβισμό ως κλειδί για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και εναλλακτικού τρόπου ζωής

Το Adults for Future έχει ως στόχο να εμπλέξει τους ηλικιωμένους σε πράσινες πρακτικές μέσω του ακτιβισμού και να αντιμετωπίσει τα διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων να εμπλέξουν τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε το ρόλο των ηλικιωμένων ενηλίκων στην ενασχόλησή τους με το περιβάλλον στην κοινωνία.

Πώς το κάνουμε αυτό;

Ξεκινήσαμε δουλεύοντας

με εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικες για να καθορίσουμε τις βασικές δεξιότητες και προσδοκίες των παραγόντων που πυροδοτούν τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό των ηλικιωμένων σε διάφορα καθημερινά πλαίσια.

Αναπτύξαμε πρακτικές

συμβουλές για και με εκπαιδευτές, διευθυντές κέντρων ηλικιωμένων, φροντιστές και επαγγελματίες για να καταστήσουμε τα κέντρα ενηλίκων πιο βιώσιμα και να τα χρησιμοποιήσουμε ως δεξαμενές σκέψης για την κλιματική αλλαγή.

Παρέχοντας προσιτό

υλικό, ενδυναμώνουμε τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας να δράσουν σε διαφορετικά σενάρια της καθημερινότητάς τους!

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο